Uppsalahus nr 6

Mycket grävarbeten kommande veckor​

Nu är dräneringsarbetet i full gång efter semestern. Oljud kan förekomma den närmsta tiden och boende kan behöva flytta sina bilar med kort varsel.

Motionsstopp 30 september

Den 30 september är det motionsstopp inför ordinarie föreningsstämma som äger rum den 1 december.

Portar låsta till klockan 6

Från och med måndag den 18 juli kommer portarna till trapphusen att hållas låsta till klockan 6 på morgonen.

Ny kö till p-plats för elbil

Nu kan medlemmar ställa sig i kö för att få en p-plats till elbil. Information om hur man går tillväga har delats ut.

Ny förvaltare för fastighetsskötsel

Föreningen byter förvaltare för fastighetsskötsel. Nu kommer Sweax, istället för Riksbyggen, att ta hand om felanmälningar.

Rensa dina vattenlås

För att minska risken för stopp i avloppen ska du minst en gång om året rensa dina vattenlås. Styrelsen har på begäran tagit fram en guide till boende.

Rensning av cyklar

I maj är dags för en rensning av övergivna cyklar i föreningen. Håll koll på din cykel och ta bort uppmärkningen om du vill behålla den.

Dränering fortsätter enligt plan

Dräneringsarbetet fortlöper enligt planen och kommer fortsatt att medföra diverse omställningar för boende. Ny information delades ut i dag.