Uppsalahus nr 6

Felanmälan och jour

Här hittar du tips och information om vad du gör vid akut skada samt hur du anmäler fel på din lägenhet eller föreningens delade utrymmen.

Akut skada

Vid akut skada som t.ex. brand eller översvämning kontaktas SOS Alarm. Kontakta dessutom någon i föreningens styrelse för att berätta vad som skett.

Som akut skada räknas t.ex. inte

  • Stopp i köks- eller tvättställsavlopp.
  • Spricka i fönsterruta.
  • Annat där felanmälan kan uppskjutas till nästa arbetsdag.

Icke akut skada

Felanmälan

Kontakta våra förvaltare för fastighetsservice, Sweax, genom att ringa, skicka e-post eller fylla i ett kontaktformulär på deras hemsida.

Öppettider: 07.00–16.00
E-post: info@sweax.se
Telefon: 018-65 12 80

Jour

Vid brådskande ärenden kan du nå Sweax jour dygnet runt.

Öppettider: dygnet runt
Telefon: 08-564 21 563.

Du kan även kontakta styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Observera att kostnad för utryckning och åtgärd betalas av beställande medlem om anmälan inte skett i samråd med någon styrelsemedlem. Undantag görs givetvis för fel som kan förorsaka personskada eller skador på bostadsrätt eller fastighet.

Vem står för vad?

Boende

Generellt gäller det att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick, till exempel:

  • köksutrustning och vitvaror
  • ledningar och avlopp som är synliga i lägenheten
  • glas i fönster
Föreningen

Föreningen ansvarar i sin tur för fastigheten, alltså allting utanför lägenheten, till exempel:

  • radiatorer och värmeledningar
  • ledningar och avlopp utanför lägenheten
  • fönsterkarmar

Stadgarna avgör

I föreningens stadgar står det exakt vem som ansvarar för vad och därmed är skyldig att betala för eventuella underhålls- eller reparationsbehov. Det är § 26 – 36 som beskriver detta.

Läs stadgarna