Uppsalahus nr 6

Renovering och underhåll

Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad gällande underhåll och reparation samt hur du ska gå tillväga när du vill renovera din lägenhet.

Innehåll på denna sida

Underhållsskyldighet

Renovering

Underhållsskyldighet

Det är din skyldighet att vårda din bostad och hålla den i gott skick, på din egen bekostnad. Du ansvarar för det inre underhållet av bostaden. Vad det inre underhållet omfattar regleras i kan du läsa i våra stadgar. 

Underhåll och reparation av de utvändiga ytorna är föreningens ansvar.

 

Ohyra

En sanering av ohyra går oftast på ett par timmar och täcks av vår fastighetsförsäkring. Ta först kontakt med någon i styrelsen.

 

Rensa vattenlås

Vattenlåsen under diskhon, under handfatet i badrummet och golvbrunnen i badrummet behöver rensas minst en gång om året, helst oftare. Annars riskerar vi totalstopp i avloppen. Då måste vi beställa stamspolning vilket kan bli kostsamt.

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att rensa dina egna vattenlås.

Renovering

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande ändringar i lägenheten. Av dessa framgår att boende inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  • ingrepp i bärande konstruktioner
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Exempel på väsentliga ändringar är ingrepp i ledningar eller kanaler som föreningen ansvarar för men inte nämns ovan, t.ex. ventilationskanaler. Även borttagande av icke bärande väggar i vissa fall innebära väsentliga ändringar av lägenheten.

Enklare renoveringar av lägenheten, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning, kräver inte tillstånd från styrelsen.

Samtliga villkor, förhållningsregler och råd finns i blanketten (på sida 2 och 3).

Begär tillstånd för ändring

Du begär tillstånd för ändring i lägenheten genom att fylla i blanketten. Du kan skicka in blanketten med e-post till styrelsen eller lämna den i styrelsens blå postfack i Apelgatan 7A.