Uppsalahus nr 6

Styrelse och förtroendevalda

Här finner du namn och kontaktuppgifter till sittande styrelse samt övriga förtroendevalda i föreningen.

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och har till uppgift att företräda föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi, underhåll och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Läs mer om styrelsens uppdrag och roller

Ledamöter

Linda Carlsson

ORDFÖRANDE
POSTMOTTAGARE
ATTESTANT
BYGGNADSKOMMITTÈN
INKASSOKONTAKT

UTBILDNINGSANSVARIG

Verkmästargatan 5C
070-515 14 50
Skicka e-post

Jonathan Gustafsson

VICE ORDFÖRANDE
ATTESTANT
ÖVERLÅTELSEMOTTAGARE
ANDRAHANDSUTHYRNINGAR
MILJÖ- OCH ENERGIANSVARIG
WEBBANSVARIG

Apelgatan 3B
070-052 30 88
Skicka e-post

Gustaf Aronsson

SEKRETERARE
INFORMATIONSANSVARIG
WEBBANSVARIG

Apelgatan 5C
070-856 57 38
Skicka e-post

Wolfgang Hartwig

MILJÖ- OCH ENERGIANSVARIG
BYGGNADSKOMMITTÈN

Apelgatan 5D
073-592 01 66
Skicka e-post

Catarina Derblom

KÖANSVARIG BILPLATSER
Apelgatan 9D
070-643 86 83
Skicka e-post

Vakant

STYRELSELEDAMOT

Suppleanter

Stefan Järdö

SOPRUMSANSVARIG
BYGGNADSKOMMITTÈN

Apelgatan 5C
072-728 69 88
Skicka e-post

Johanna Hellman

Apelgatan 5B
072-320 21 99
Skicka e-post

Kurt Laitamaa

BRANDSKYDDSANSVARIG
INFORMATIONSANSVARIG
BYGGNADSKOMMITTÈN

Apelgatan 9A
070-635 60 48
Skicka e-post

Staffan Söderström

NYCKELANSVARIG
ELANLÄGGNINGSANSVARIG
BYGGNADSKOMMITTÈN

Apelgatan 5D
070-825 32 33
Skicka e-post

Riksbyggens ledamot

Riksbyggens ledamot tillsätts av Riksbyggen och är till som ett stöd för föreningen i styrelsearbetet. Funktionen erbjuds alla föreningar som är medlem i Riksbyggen, utan extra kostnad.

Teresa Pettersson

LEDAMOT
Riksbyggen Uppsala
018-66 01 82
Skicka e-post

Mikael Hedström

SUPPLEANT
Riksbyggen Uppsala
018-480 88 78
Skicka e-post

Valberedning

Valberedningen föreslår kandidater till val av styrelse och revisor på föreningsstämman.

Läs mer om valberedningens uppdrag

Gösta Agerberg

SAMMANKALLANDE
Apelgatan 9B

Skicka e-post

Carolyn Arthur

Apelgatan 3A
073-342 63 85
Skicka e-post

Lena Taxén

Apelgatan 3A
073-982 72 32
Skicka e-post

Revisor

Revisorer har till uppdrag att granska föreningens ekonomi och att styrelsen sköter sitt uppdrag.

BOREV Revision AB

AUKTORISERAD
S:t Olofsgatan 33 C
Skicka e-post

Spilios Kehagias

FÖRTROENDEVALD
Apelgatan 9A
073-583 26 62
Skicka e-post

Vakant

SUPPLEANT

Fritidskommittén

Fritidskommittén tar hand om bokningar av Apelgården (föreningens festlokal), bastu och odlingslådor.

Vi ser gärna att det blir fler som deltar och planerar aktiviteter. Hör av dig om du är intresserad!

Jan Lundell

SAMMANKALLANDE
Apelgatan 9D
070-542 38 91
Skicka e-post

Catarina Derblom

Apelgatan 9D
070-643 86 83
Skicka e-post

Johanna Hellman

Apelgatan 5B
072-320 21 99
Skicka e-post

Övriga

Övriga förtroendeuppdrag inom föreningen.

Youness Söderlund

TÖMNING AV ELSKROT
Apelgatan 5D
070-938 13 69
Skicka e-post