Uppsalahus nr 6

Styrelse och förtroendevalda

Här finner du namn och kontaktuppgifter till sittande styrelse samt övriga förtroendevalda i föreningen.

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och har till uppgift att företräda föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi, underhåll och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Bertil Lundvik

ORDFÖRANDE
Apelgatan 5D
072-543 11 55
Skicka e-post

Lena Taxén

VICE ORDFÖRANDE
Apelgatan 3A
073-982 72 32
Skicka e-post

Gustaf Aronsson

SEKRETERARE
Apelgatan 5C
070-856 57 38
Skicka e-post

Wolfgang Hartwig

LEDAMOT
Apelgatan 5D
073-592 01 66
Skicka e-post

Bengt Åke Johansson

LEDAMOT
Apelgatan 3D
018-25 24 80
Skicka e-post

Linda Carlsson

LEDAMOT
Verkmästargatan 5C
070-515 14 50
Skicka e-post

Joel Ohlsson

LEDAMOT
Riksbyggen
018-18 97 56
Skicka e-post

Bengt Gustafsson

SUPPLEANT
Verkmästargatan 5C
072-748 33 77
Skicka e-post

Catarina Derblom

SUPPLEANT
Apelgatan 9D
070-643 86 83
Skicka e-post

Stefan Järdö

SUPPLEANT
Apelgatan 5C
072-728 69 88
Skicka e-post

Sanna Johansson

SUPPLEANT
Verkmästargatan 5A
076-091 00 33
Skicka e-post

Annika Kibreab Eriksson

SUPPLEANT
Riksbyggen
018-18 97 07
Skicka e-post

Valberedning

Valberedningen föreslår kandidater till val av styrelse och revisor på föreningsstämman.

Kurt Laitamaa

SAMMANKALLANDE
Apelgatan 9A
070-635 60 48
Skicka e-post

Karin Åkerström

Apelgatan 3B
070-699 02 62
Skicka e-post

Carolyn Arthur

Apelgatan 3A

Gösta Agerberg

Apelgatan 9B

Revisor

Revisorer har till uppdrag att granska föreningens ekonomi och att styrelsen sköter sitt uppdrag.

Deloitte

AUKTORISERAD
Deloitte
075-246 20 00
Skicka e-post

Filip Lindell

FÖRTROENDEVALD
Apelgatan 9A
070-515 24 92
Skicka e-post

Marcus Horneman

SUPPLEANT
Apelgatan 9C
076-814 51 05
Skicka e-post

Fritidskommittén

Fritidskommittén tar hand om bokningar av Apelgården, föreningens festlokal.

Vi ser gärna att det blir fler som deltar och planerar aktiviteter. Hör av dig om du är intresserad!

Jan Lundell

SAMMANKALLANDE
Apelgatan 9D
070-542 38 91
Skicka e-post

Linda Carlsson

Verkmästargatan 5C
070-515 14 50
Skicka e-post

Catarina Derblom

Apelgatan 9D
070-643 86 83
Skicka e-post

Övriga

Övriga förtroendeuppdrag inom föreningen.

Gustaf Aronsson

WEBBANSVARIG
Apelgatan 5C
070-856 57 38
Skicka e-post