Uppsalahus nr 6

P-platser och garage

Föreningen erbjuder diverse parkeringsalternativ. Här kan du läsa om dem och om vilka regler som gäller.

Allmänt

Föreningen erbjuder följande parkeringsalternativ: 

  • 67 p-platser utan el (150 kr/mån)
  • 24 p-platser med el (300 kr/mån)
  • 6 p-platser för elbil (450 kr/mån)
  • 33 kallgarageplatser (450 kr/mån)
  • 2 kallgarageplatser med extra utrymme (550 kr/mån)
  • 1 kallgarage för MC (327 kr/mån)
Föreningen tillhandahåller max en p-plats per lägenhet.

Köhantering och förmedling

Varje typ av parkeringsplats har en separat kö. Kösystemet tillämpas och hanteras av Riksbyggen. Du kan ställa dig i kö via kundportalen Mitt Riksbyggen eller genom att kontakta Riksbyggens servicecenter.

Väntetiden varierar.

Byte av plats

Vill du byta plats med någon annan i föreningen, för att t.ex. vara närmare till där du bor? Prata själv med den du vill byta med och hör sedan av er till Riksbyggen om ni kommer överens.

P-plats

P-plats utan el

Föreningen har 65 platser utan eluttag. Hyran per månad är 150 kr.

P-plats med el

Det finns 24 platser med eluttag för motorvärmare. Hyran per månad är 300 kr.

P-plats elbil

Slutligen erbjuds sex p-platser med laddare för elbil. Hyran per månad är 450 kr.

Garage

Föreningen har 33 kallgarage med el till uthyrning. Hyran per månad är 450 kr.

Två mer rymliga garage finns dessutom i fristående byggnad mellan Apelgatan 3A och 5A. Hyran per månad är 550 kr.

Nyckel

Garagenyckel överlämnas direkt mellan föregående och efterföljande innehavare.

MC och moped

Det finns ett kallgarage för MC i föreningen. Hyran per månad är 327 kr.

Cykelrum

MC och mopeder får inte förvaras i cykelrum med dörr till trapphus på grund av brandrisk.

Boendeparkering

Utöver föreningens p-platser erbjuder Uppsala kommun parkering på intilliggande gator. Som boende i Salabacke kan du söka boendeparkeringstillstånd och får då parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift.

Övervakning och felparkering​

Generellt parkeringsförbud gäller inom föreningens område (utom på hyrda p-platser). Undantag för lastning/lossning (max 7 min). Tänk på att många boende i föreningen är beroende av färdtjänst eller handikapptransport som behöver kunna köra ända fram till alla portar i föreningen.

Övervakning utförs av Aimo Park. Kontrollavgiften för en felparkering är 500 kronor. Ring till 0771-96 90 01 om du vill anmäla en felparkering. De svarar dygnet runt.

På gatumark/kommunens p-platser i området, maxtid 24 timmar om inget annat är angivet på skylt.