Uppsalahus nr 6

Föreningens historia

Här kan du se en tidslinje från när föreningen bildades fram till i dag där viktiga milstolpar i föreningens historia markeras.

Innehåll på denna sida

Bilder från förr

Tidslinje

Bilder från förr

Tidslinje

 • 1955–1959

  Området projekterades, byggdes och föreningen bildades.

 • 1982

  Tilläggsisolering med tegelfasad. Centralantenn dras in.

 • 1997–1998

  Stamrenovering inkl. renovering av badrum och ventilation. Nya el-ledningar, säkringstavlor och eluttag med skyddsjord. Renovering av trapphus och källargångar. Ytterkarmar i plåt med 3 mm isolerglas sätts in i alla fönster och balkongdörrar.

 • 2000

  Säkerhetsdörrar installeras till samtliga lägenheter. Yttre miljön ses över.

 • 2002

  Bredbandsnät tas i drift.

 • 2011–2012

  Balkonger restaureras.