Uppsalahus nr 6

För mäklare

Här bör du som är mäklare vid lägenhetsförsäljning inom vår förening hitta all information som du behöver.

Överlåtelse

Börja med att kontakta Riksbyggen som sköter handläggningen. (För detta betalar förvärvare en överlåtelseavgift.)

  • Delat ägarskap mellan förälder och barn kan godkännas.
  • Överlämning av nycklar görs direkt mellan överlåtare och förvärvare.

Följ länken nedan för att få mer detaljerad information.

Läs mer om överlåtelse

Dokument

Du hittar bland annat följande dokument här på vår hemsida:

  • Stadgar
  • Årsredovisningar
  • Energideklarationer

Se alla dokument

Ekonomi

I månadsavgiften ingår uppvärmning, kall- och varmvatten, TV och bredband. Bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Föreningen har tecknat ett kollektivt elavtal. Avläsning och fakturering görs kvartalsvis och sköts av föreningen.

Planerade avgiftsändringar

Styrelsen beslutade att årligen höja årsavgiften för lägenheter med 2 % från och med 2019-06-01 med anledning av planerade underhållsåtgärder.

På grund av kraftigt höjda räntor på föreningens lån höjdes avgifterna med 14 % från och med 2023-10-01.

Ytterligare höjningar kommer att ske årligen framöver men i betydligt lägre storleksordning. Detta är enligt beräkningarna i den senast antagna femårsbudgeten, vilken antogs sommaren 2023.

Värme och energi

Uppvärmning

Uppvärmning sker via fjärrvärme och mekanisk frånluftsventilation.

Energideklaration

Samtliga hus i föreningen besiktigades 2020 och har energiklass E.
Du hittar energideklarationer för specifika adresser bland dokument.

TV och internet

Föreningen har tecknat kollektivt avtal med Tele2 (tidigare ComHem) avseende TV (grundutbud) och med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) avseende fiberbredband (250/100 Mbit/s) och telefoni. För bredband tillkommer anslutningsavgift på 600 kr.

Förråd

Varje lägenhet disponerar två förråd. I A-husen finns det i regel ett förråd i källaren och ett på vinden. I övriga trappuppgångar är båda förråden i källaren. Förråden är uppmärkta med lägenhetens tresiffriga nummer (001–236).

Extra förråd

Föreningen har 20 extra förråd (c:a 2–15 kvm) som medlemmar kan hyra.

Parkering

Föreningen erbjuder p-platser med och utan el (för motorvärmare), elbilsplatser samt kallgarage. Separata kösystem tillämpas. Utöver detta erbjuder Uppsala kommun boendeparkering på intilliggande gator.

Läs mer om parkering

Gemensamma utrymmen

Tvättstugor

Föreningens medlemmar har tillgång till flertalet tvättstugor med tillhörande mangelrum och torkrum. Tvättmaskin för grovtvätt och mattvätt finns på Apelgatan 5C och 9C.

Läs mer om tvättstugor

Soprum

Återvinningsstationer för källsortering finns i husen Apelgatan 5A och 9A. I Verkmästargatan 5A finns även ett rum för el-skrot. Container för grovsopor finns mellan Apelgatan 3A och 5A.

Bastu

Föreningen har en bastu som kan bokas utan kostnad.

Läs mer om bastu

Föreningslokal

I källaren till Apelgatan 5D finns en festlokal som kan hyras av föreningens medlemmar för 200 kr per tillfälle.

Läs mer om föreningslokal

Skyddsrum

Skyddsrum finns på samtliga adresser.

Innergårdar

Föreningen har fyra fina, grönskande innergårdar med trädgårdsmöbler.

Grillplatser finns på innergårdarna mot Apelgatan 3 och 9.

Odlingslådor för boende finns på innergården mot Apelgatan 5 och innergården mot Apelgatan 9.

Se områdeskarta

Förening

Namn: Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 6
Org.nr.: 717600-6216
Bildades: 1954
Byggnadsår: 1955-1959
Fastighet: Sala backe 19:1
Adresser: Apelgatan 3, 5, 7 och 9 samt Verkmästargatan 5
Antal lägenheter: 236
Antal lokaler för uthyrning: 28

Markägare

Föreningen äger marken.

Utförda renoveringar

1982: Tilläggsisolering med tegelfasad.
1997-1998: Stamrenovering inklusive renovering av badrum och ventilation. Nya elledningar, säkringstavlor och eluttag med skyddsjord. Renovering av trapphus och källargångar. Ytterkarmar i plåt med 3 mm isolerglas sätts in i alla fönster och balkongdörrar.
2000: Installation av säkerhetsdörrar
2002: Bredbandsnät tas i drift.
2005: Nya centralfläktar
2009: Central elmätare som läser av varje lägenhets förbrukning
2011-2012: Restaurering av balkonger.
2017-2018: Målning av soprum. Spolning av avloppsstammar.
2019: Byte av dagvattenledningar
2020: Stamspolning, OVK och byte av lås på alla lägenheter och dörrar i föreningen.
2021: Renovering av tak på punkthus och dränering av Verkmästargatan 5A
2022: Målning av träpaneler på balkonger. Dränering runt A-husen och upprustning av utemiljö i anslutning. Sex parkeringsplatser inrättas med elbilsladdare.

Kommande renoveringar

Dränering längs långhusen planeras kommande år. 2026 planeras det fönsterbyte, men det kan bli senare. Sammantaget kan detta eventuellt påverka avgifterna.

Det kan även bli aktuellt med solpaneler i samband med kommande takrenoveringar.

(Uppdaterat 2024-02-25)

Närområdet

Föreningen har ett lugnt och attraktivt läge i Salabacke med närhet till bra service på Brantingstorg, med ICA, apotek, restaurang, prisbelönt konditori samt Gränbystaden med brett utbud av shopping och större livsmedelsbutiker. Salabacke är även känt för sina många parker och stora grönområden.

Resecentrum och centrala Uppsala nås med enkelhet genom endast c:a 10 minuters cykeltur. Med kort promenadavstånd finns busshållplats och för pendlaren finns E4:ans på- och avfart nära till hands.

Mer information

Kontakta styrelsens ordförande för mer information.

Styrelse och förtroendevalda