Uppsalahus nr 6

Hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Här kan du läsa om vad som gäller i vår förening.

Innehåll på denna sida

Regler

Avgift

Ansökan

Regler

Grundtanken med bostadsrätt är att ägaren själv ska bo i lägenheten. I de fall ägarens barn ska bo i lägenheten är det enklast att barnet skrivs in som delägare då det förenklar för alla parter.

Giltiga skäl

Giltiga skäl till att hyra ut i andra hand är till exempel:

  • Studier på annan ort
  • Tillfälligt arbete på annan ort (där du avser att flytta tillbaka)
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Vård på sjukhus eller liknande
Styrelsen beviljar

Enskild prövning sker av styrelsen i varje fall av uthyrning.

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd (vilket är reglerat i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen). Exempelvis så gäller då inte bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring.

Eventuella frågor gällande andrahandsuthyrning riktas till ansvarig i styrelsen. (Kontaktuppgifter hittar du här.)

Uthyrningstid

Lägenheten brukar vanligtvis få hyras ut i sex månader i taget men max i ett år.

Vid exempelvis långvariga studier på annan ort kan bostadsrättsägaren få hyra ut lägenheten i flera år men måste då inkomma med en ny ansökan varje år.

Ansvar för lägenheten

Bostadsrättsägaren ansvarar mot föreningen för hur hyresgästen sköter lägenheten under uthyrningstiden. Vid utlandsvistelse ska det alltid finnas en kontaktperson i Sverige med fullmakt att företräda ägaren.

Hyra ut parkering 

Det är ej tillåtet att hyra ut parkeringsplats eller garage i andra hand utan särskilt tillstånd från från styrelsen.

Notera särskilt i din ansökan att du även vill hyra ut ditt garage eller din parkeringsplats.

Avgift

Observera att det tillkommer en avgift på 333 kronor per månad (2000 kr per halvår) vid uthyrning i andra hand.

Ansökan

Alla ansökningar går via styrelsen och läggs upp för godkännande på styrelsemöten som brukar hållas en gång i månaden. (Se kalendariet för aktuella datum.)

Digital ansökan

Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uthyrning i andra hand är att göra det digitalt. Detta görs på Riksbyggens kundportal ”Mitt Riksbyggen”, där du loggar in med e-postadress eller BankID.

När du är inloggad på Mitt Riksbyggen klickar du på ”Min bostad” i menyn och väljer ”Hyr ut i andra hand”. Fyll sedan i din ansökan och skicka in.

Blankett

Det är också möjligt att lämna in en ansökan i pappersform.

Blanketter för ansökan om uthyrning i andra hand finns här på hemsidan (länkad nedan) samt i utskrivna exemplar i källaren till Apelgatan 7A.

Blanketten skall lämnas i styrelsens blåa brevlåda på Apelgatan 7A, som töms veckovis.