Uppsalahus nr 6

Överlåtelse av bostadsrätt

Här kan du läsa om vad som gäller vid överlåtelse av din lägenhet.

Innehåll på denna sida

Överlåtelse

Medlemskap

Process

Överlåtelse

Överlåtelse kan vara försäljning, byte eller gåva av en bostadsrätt. Det betyder att äganderätten övergår till en annan person.

Medlemskap

Innan en överlåtelse kan slutföras måste förvärvaren godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och förvärvaren får inte flytta in.

Ägarskap

Föreningen kan godkänna delat ägande där ej samtliga delägare är boende i föreningen, t.ex. vid ägarförhållande mellan förälder och barn. Minsta tillåtna ägarandel är 5 %. Juridisk person accepteras ej.

Process

Kontakta Riksbyggen

Riksbyggen handlägger nödvändiga registerändringar, kontrolluppgifter mm. Överlåtelseavgift för detta är reglerat i Bostadsrättslagen och betalas av förvärvaren.

Styrelsen beslutar om medlemskap

Via Riksbyggens mäklarportal kontaktas styrelsens ordförande med alla överlåtelsehandlingar och styrelsen beslutar om förvärvaren kan godkännas som medlem.

Överlämning av nycklar

Samtliga till lägenheten hörande nycklar överlämnas av överlåtaren till förvärvaren på tillträdesdagen. Till varje lägenhet hör tre nycklar. Extra nycklar kan beställas hos Certego.