Uppsalahus nr 6

Bastu

Här hittar du information om föreningens bastu, hur du bokar den och vilka regler som gäller.

Allmänt

Föreningens bastu finns i källaren till Verkmästargatan 5B och är gratis att boka för alla medlemmar.

Tips

Du bör slå på aggregatet en timme före du ska bada, så slipper du vänta på att det blir varmt.

Bokning

Bokning sker via en lista som sitter i trapphuset. Bastun bokas i tvåtimmarspass.

Skriv ditt namn och ditt tresiffriga lägenhetsnummer.

Ingång

Boende kommer in till Verkmästargatan 5B med sin lägenhetsnyckel och kan därifrån gå ner till källaren.

Manöverpanel

Bastun kontrolleras via en termostatstyrd manöverpanel med vred för inställning av temperatur och badtid (modell: TS 30-012 Tylö).

Timer

Timern är uppdelad på två skalor: en med svarta siffror (1–9) och en med röda (1–3). Aggregatet slås på när timern når den röda skalan. Du kan alltså ställa in timern upp till nio timmar i förväg.

Omklädningsrum

Till bastun hör ett omklädningsrum med två duschar. Det finns även ett par stolar och ett bord.

Städning

All nödvändig städutrustning ska finnas i omklädningsrummet.

Efter ditt bastubad bör du torka bänkarna samt spola och torka golven i bastu, dusch och omklädningsrum.