Uppsalahus nr 6

Teknisk förvaltning

Här kan du läsa om vad teknisk förvaltning innebär och vilka tjänster vår förvaltare utför.

Innehåll på denna sida

Allmänt

Tjänster

Allmänt

Teknisk förvaltning innebär att föreningen har tillgång till all kompetens och teknisk service som behövs för att våra byggnader ska fungera resurssmart och vara säkra på lång sikt.

Tjänster

Följande tjänster inom teknisk förvaltning köper föreningen in av Riksbyggen.

Riksbyggen sköter och uppdaterar förteckning över avtal-, garanti- och försäkringsdokument.

Riksbyggen har översyn av försäkringsskyddet, hanterar skadeärenden och hjälper oss att arbeta förebyggande.

Riksbyggen ger oss stöd genom svar på enklare frågor eller råd inför fortsatt handläggning.

Riksbyggen bistår i att uppdatera underhållsplanen, göra underhållsbesiktning och årligt underhållsprogram.

En underhållsplan beskriver vad som ska underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Det kan vara att lägga om taket, byta cirkulationspump, renovera fasaden eller annat som står på tur. En underhållsplan ger en god överblick och möjlighet till långsiktig budgetering.

Riksbyggen hjälper oss att bevaka myndighetskraven och att åtgärda det som behövs för att uppfylla dem.

En fastighetsägares ansvar är omfattande och myndigheternas krav, lagar och förordningar måste följas. Fastighetsägare ska bland annat bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Riksbyggen gör en årlig övergripande tillsyn av fastigheten och förslag på åtgärder via protokoll.

Riksbyggen administrerar och hanterar nycklar, lås och passagesystem.

Riksbyggen hjälper till med planering, kalkylering, upphandling och
genomförande.