Uppsalahus nr 6

Ekonomi och verksamhet

Här kan du läsa om vad ekonomisk förvaltning samt verksamhetsservice innebär och vilka tjänster vår förvaltare utför.

Innehåll på denna sida

Allmänt

Tjänster

Allmänt

Ekonomisk förvaltning innefattar redovisnings- och finansieringstjänster som säkerställer korrekt och effektiv hantering av ekonomin, hela vägen från avisering till bokslut.

Verksamhetsservice innebär hjälp med administration, sammanträden och juridik.

Tjänster

Ekonomisk förvaltning

Följande tjänster inom ekonomisk förvaltning köper föreningen in av Riksbyggen.

Riksbyggen ser till att arvoderad personal förtroendevalda får rätt belopp i rätt tid.

Riksbyggen sköter vår löpande bokföring, kassafunktion, rapporter och bokslut inklusive årsredovisning. Riksbyggen ordnar med underlag för revision, moms och deklarationer. Styrelsen får löpande rapportering av det ekonomiska läget.

Riksbyggen ser till att vi följer lagar och förordningar. In- och utbetalningar hanteras, bluffakturor sorteras bort, leverantörsfakturor konteras och godkänns för att attesteras av styrelsen innan de betalas.

Vi får bokslut och en årsredovisning som visar det ekonomiska läget och verksamheten under året. Våra revisorer får den dokumentation de behöver till revisionsarbetet.

Riksbyggen lämnar förslag på budget för det kommande året med kända kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser.

I budgeten läggs planen för det kommande året med kostnader, renoveringar, underhåll, låneläge och beredskap för oförutsedda händelser. Riksbyggen gör budgeten i god tid till det kommande verksamhetsåret.

Riksbyggen sköter in- och utbetalningar, kontering, administration av attestering och betalning i rätt tid med rätt belopp.

Riksbyggen ser till att avier skickas ut i rätt tid.

Riksbyggen placerar kassakontots överskott så att pengarna genererar ränteintäkter tills de behövs.

Ofta finns det pengar på kassakontot som inte behövs omedelbart, så kallad överlikviditet. Riksbyggen ser till så att pengarna på kassakontot räcker till för att betala fakturorna i tid samtidigt som överskottet placeras och genererar ökade ränteintäkter.

Riksbyggen hanterar lån, omförhandlar, konkurrensutsätter och bistår med att ta upp nya lån. I samband med det hjälper Riksbyggen också till med att ta fram nödvändiga pantbrev och säkerheter.

Riksbyggen stämmer av att verksamheten löper enligt plan och budget.

Riksbyggen ser till att betalning sker i tid av skatter, arbetsgivaravgifter och eventuell kvarskatt och att deklaration lämnas in i tid.

Riksbyggen sköter hela processen tills ny ägare är godkänd i föreningen. Överlåtelsehandlingar och medlemsansökan hanteras helt digitalt.

Riksbyggen bevakar att betalning sker och sköter inkasso.

Riksbyggen sköter kontraktsskrivning bland annat vid uthyrning av parkeringsplatser.

Riksbyggen sköter köhantering för våra hyresobjekt, som lokaler, parkeringsplatser och garage.

Riksbyggen sköter utbetalning av löner och semesterlöner enligt avtal.

Verksamhetsservice

Följande tjänster inom verksamhetsservice köper föreningen in av Riksbyggen.

Riksbyggen erbjuder bland annat stöd med förarbete inför och utförande av föreningsstämmor.

Riksbyggen ger oss assistans vid frågor om bland annat föreningsjuridik, underhållsansvar och uthyrning.