Uppsalahus nr 6

Åtgärd mot låga inomhustemperaturer

Åtgärd mot låga inomhustemperaturer

Flera boende har hört av sig och klagat på låga temperaturer. Därför har vi höjt med två grader för alla lägenheter i väntan på att vi kan balansera så att alla får lika varmt.

 
Lite bakgrund

Som vi tidigare har informerat om pågår ett projekt med att balansera och effektivisera uppvärmningen i våra fastigheter. Hos vissa är det för varmt och hos vissa är det för kallt. Priserna för värme har kraftigt gått upp i en redan pressad ekonomisk situation för föreningen så vi vill få ner förbrukningen så mycket som möjligt.

Läs mer om projektet balansering av värmesystem

 

Åtgärd mot kylan

Som del av projektet sänktes värmen i våras, inför sommaren, men nu när kylan kom blev det kallare än väntat inomhus. Enligt våra mätningar var det c:a 50 lägenheter som hade en lägsta uppmätt temperatur på under 20 grader de senaste dagarna.

Därför höjde vi, under natten mot den 11 oktober, värmen med två grader för samtliga i föreningen och via sensorerna som är installerade kan vi redan nu se att de allra kallaste lägenheterna är uppe i runt 19 grader, bara efter en halv dag.

 

Hur varmt ska det vara?

Måltemperaturen för alla lägenheter i föreningen är 21 grader och vi kommer att arbeta mot att jämna ut kurvorna så att alla får lika mycket värme. Vi delar ju trots allt på kostnaden rakt av.

Under vissa dagar kan det så klart bli kallare eller varmare. Riktlinjen för hyres- och bostadsrätter är att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa.

Läs mer om regler för och åtgärder mot inomhustemperaturer

 

Säg till om det är för kallt

Hör av dig med din adress och ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer (t.ex. 1203 eller 1001) om du tycker att det är för kallt i din lägenhet. Då kan vi jämföra mot våra mätningar och försöka åtgärda om det är problem med värmetillförsel eller isolering.

Kontakta styrelsen