Uppsalahus nr 6

Balansering av värmesystem

Balansering av värmesystem

Styrelsen har ingått avtal med Nrlyze om att mäta och balansera värmeåtgången och därigenom sänka en av våra största utgifter.

Projekt

Projektet innefattar …

  • installation av trådlösa sensorer i alla lägenheter
  • mätning av medeltemperaturen i fastigheten
  • identifikation av felaktiga inställningar i värmesystemet
  • åtgärder för att effektivisera värmesystemet

Tidsplan

Avtalet löper över tre år från och med januari 2023.

Entreprenör

Nrlyze

Hemsida

Uppdateringar

26 januari 2023

Information går ut till alla boende om installation av mätare.

Montering av temperaturmätare

8-9 februari 2022

Installation av trådlösa temperaturmätare utförs av WIAB (wiab-service.se).

60 av 236 mätare installerades inte. Styrelsen åtar sig att installera kvarvarande mätare och kommer att söka kontakt med boende angående detta.