Uppsalahus nr 6

Balansering av värmesystem

Balansering av värmesystem

Styrelsen har ingått avtal med Nrlyze om att mäta och balansera värmeåtgången och därigenom sänka en av våra största utgifter.

Via Nrlyze app kan vi se temperaturer i föreningens alla lägenheter .

Projekt

Projektet innefattar …

  • installation av trådlösa sensorer i alla lägenheter
  • mätning av medeltemperaturen i fastigheten
  • identifikation av felaktiga inställningar i värmesystemet
  • åtgärder för att effektivisera värmesystemet

Tidsplan

Avtalet löper över tre år från och med januari 2023.

Entreprenör

Nrlyze

Hemsida

Uppdateringar

26 januari 2023

Information går ut till alla boende om installation av mätare.

Montering av temperaturmätare

8-9 februari 2022

Installation av trådlösa temperaturmätare utförs av WIAB (wiab-service.se).

60 av 236 mätare installerades inte. Styrelsen åtar sig att installera kvarvarande mätare och kommer att söka kontakt med boende angående detta.

22 mars 2022

Mer än 90 % av alla lägenheter har nu fått sensorer monterade. Styrelsen har möte med Nrlyze för att diskutera tidsplan och kommande åtgärder.

29 mars 2023

Utifrån mätresultaten från första månaden har temperaturkurvorna justerats något, men försiktigt. Större justeringar kommer senare i år när mer data har insamlats.

Styrelsen ska även besöka de lägenheter som är kallast för att om möjligt identifiera orsaken.

10 oktober 2023

Temperaturen höjs med två grader i samtliga lägenheter då flera har klagat på att det är kallt och mätningar visar att många lägenheter ligger på under 20 grader.

Denna svepande åtgärd görs nu men planen är fortsatt att vi ska balansera och justera lägenhet för lägenhet så att det blir runt 21 grader i alla lägenheter.