Uppsalahus nr 6

Kallelse till föreningsstämma 29 november

Kallelse till föreningsstämma 29 november

Onsdag den 29 november sker årets ordinarie föreningsstämma. Kallelse med motioner och förslag samt årsredovisning har delats ut idag.

Föreningsstämman i år äger rum på onsdag den 29 november.

  • Dag     onsdag 29 november
  • Tid      19.00  (fika 18.30)
  • Plats   Apelgården

Alla är välkomna redan klockan 18.30 för fika. Klockan 19.00 sätter stämman igång.

På dagordningen står det att vi ska behandla årsredovisningen. Det har inkommit åtta motioner och styrelsen har lagt fram två förslag till beslut, varav ett handlar om ändringar av föreningens stadgar. Utöver det ska nya styrelseledamöter och suppleanter utses.

 

Kontrollera att du har fått följande handlingar:

Kallelse med dagordning och bilagor 2023

Årsredovisning 2022-2023

Obs. I kallelsen står det att bilaga 11 ska delas ut separat, men det är ett tryckfel då även den är bifogad kallelsen.

 

Om du vill se hur stadgarna skulle se ut i sin helhet, enligt styrelsens förslag, kan du läsa dem här:

Stadgeförslag 2023

 

Om du har frågor eller saknar någon handling kan du höra av dig till styrelsen.