Uppsalahus nr 6

Rapport om arbetet med värmeoptimering

Rapport om arbetet med värmeoptimering

Arbetet med att balansera och optimera värmen fortsätter. Efter att ha undersökt vad som kan orsaka avvikelserna har styrelsen har beslutat att försöka åtgärda de värst drabbade lägenheterna.

I arbetet med att kartlägga och optimera energianvändningen har det konstaterats att det finns lokala avvikelser i värmesystemets funktion. Ett fåtal har orimligt kallt medan andra har orimligt varmt, främst kopplat till lägenheter i punkthusen (A-adresser). Det beror på att ventilationsflödena inte är korrekta och/eller att effekten i radiatorerna inte är tillräcklig.

Styrelsen har beslutat att åtgärda dessa avvikelser genom att låta en expert göra en genomgång av de berörda lägenheter med åtgärder som innefattar kontroll och justering av luftflödet samt ev. korrigering av dåligt fungerande radiatorer. Det rör sig om ca 15 lägenheter totalt och dessa kommer få information om när platsbesök och åtgärd kommer ske.

Målet med dessa åtgärder är att höja temperaturen i de kalla lägenheterna och är ett led i att förbättra inomhusklimatet och minska slöseri med energi.

Läs mer om projektet balansering av värmesystem