Uppsalahus nr 6

Protokoll från föreningsstämma 29 november

Protokoll från föreningsstämma 29 november

Ordinarie föreningsstämma hölls den 29 november. Nu finns protokollet att läsa på hemsidan.

Den 29 november hölls ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2022/2023. Innan stämman började bjöd fritidskommittén på fika. 26 medlemmar närvarade på stämman.


Protokollet finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan:

Protokoll föreningsstämma 2023-11-29


Kallelsen med motioner och förslag delades ut två veckor före stämman och kan läsas här:

Kallelse (med bilagor)


Styrelsen sammanträder ikväll och uppföljningar från stämman kommer att publiceras löpande här på hemsidan. Du kan också komma på öppet hus, som vi har första onsdagen varje månad 18.00 – 19.00 i Apelgården, om du har frågor eller förslag.

 

Fyra ledamöter och fyra suppleanter valdes till styrelsen. Två styrelseledamöter hade mandatperiod till nästa årsstämma. Se vilka som sitter i styrelsen, vilka ansvarsområden de har och deras kontaktuppgifter här:

Styrelse och förtroendevalda