Uppsalahus nr 6

Strömavbrott och inget internet

Strömavbrott och inget internet

Ikväll, cirka 18.30 slocknade alla lägenheter på Apelgatan 7A. Dessutom slogs internet och utebelysningen ut. I skrivandets stund arbetar vi fortfarande med att lösa problemet.

I föreningens Facebook-grupp lyftes problemet upp och en boende på Apelgatan 7A var snabb att ta kontakt med Sweax jour.

En elektriker var på plats strax efter 19 och möttes upp av styrelsen. Där undersöktes möjliga orsaker. Elektrikern konstaterade att vi saknade strömtillförsel utifrån. Därför har nu Vattenfall kopplats in. De är på väg för att lösa problemet.

Utöver strömavbrott och brist på internet noterade vi även att cirkulationspumparna stod stilla så om avbrottet blir långvarigt kommer det att märkas med sjunkande inomhustemperaturer. Än så länge bör det dock inte utgöra något problem.

Nyheten uppdateras om ny information tillkommer.

 

Uppdatering 22.20

Sedan cirka en timme tillbaka ska strömmen och internet fungera som vanligt.

Elektrikern från Vattenfall konstaterade att felet visst var i föreningens elmätare, till skillnad från vad vi tidigare hade fått höra. Mätaren hade kopplat ifrån sig själv, troligtvis på grund av en överlastad fas. Efter en återstart, och en ny säkring, var allt igång igen.

Det ska dock sägas att lösningen är tillfällig och vi ska kontakta Riksbyggen för att göra en grundlig undersökning för att komma till botten med problemet så att det inte ska hända igen. Alltså är det möjligt att strömmen skulle kunna gå igen om vi har otur.