Uppsalahus nr 6

Ny ordförande i föreningen

Ny ordförande i föreningen

Ny ordförande i bostadsrättsföreningens styrelse är Linda Carlsson då tidigare ordförande Bertil Lundvik flyttar och därmed går ur föreningen. Vissa ansvarsområden har även omfördelats i och med detta.

 

Bertil Lundvik hade suttit som ordförande sedan 2021 men hittade en ny bostad och flyttade förra veckan. Därmed avgick han som ordförande. Linda Carlsson utsågs av styrelsen till ny ordförande. Linda har länge varit ledamot och var från 2023 vice ordförande i styrelsen.

Föreningen beslutade, i vanlig ordning, under årsstämman i november att ge styrelsen mandat att konstituera sig själv. På så sätt kunde en ny ordförande utses utan att kalla till en extra stämma.

Till ny vice ordförande utsågs Jonathan Gustafsson som gick med i styrelsen 2023 och bland annat tagit hand om andrahandsuthyrningar.

Utöver detta fanns det ett flertal ansvarsområden som behövde omfördelas i och med Bertils utträde. Nya anslag med styrelsens sammansättning och ansvarsområden sitter nu uppe i trapphusen. Allting finns så klart även sammanställt på sidan med kontaktinformation till styrelsen:

Styrelse och förtroendevalda

 

Styrelsen tackar Bertil för god insats och önskar lycka till med det nya boendet!