Uppsalahus nr 6

Nya brytskydd installerade

Nya brytskydd installerade

Som del i arbetet för att minska risken för inbrott har nya brytskydd installerats på ytterportar till trapphusen.

Trygghetsprodukter AB har denna vecka monterat nya brytskydd på samtliga ytterportar till trapphusen på adresserna Apelgatan 3, 5, 7 och 9. Portarna på Verkmästargatan bedömdes vara i gott nog skick att inte bytas ut.