Uppsalahus nr 6

Energi

Beviljat bidrag för laddstolpar

Föreningen erhåller 90 000 kronor i bidrag för de sex nya laddplatserna för elbil som installerades i samband med dräneringen.

Balansering av värmesystem

Styrelsen har ingått avtal med Nrlyze om att mäta och balansera värmeåtgången och därigenom sänka en av våra största utgifter.

Montering av temperaturmätare i samtliga lägenheter

Onsdag den 8 och torsdag den 9 februari behöver vi tillgång till alla lägenheter för att montera digitala temperaturmätare. Detta är en del i vårt arbete med att minska våra utgifter för fjärrvärme.