Uppsalahus nr 6

En första rapport från temperaturmätningen

En första rapport från temperaturmätningen

Mätningarna av temperatur i lägenheterna har påbörjats och det finns tydliga obalanser. Smärre ändringar kommer att ske redan från första april.

Som bekant har styrelsen ingått avtal med Nrlyze om att mäta och balansera värmeåtgången och därigenom sänka en av våra största utgifter.

Förra månaden installerades mätare i nästan samtliga lägenheter och efter en månad med temperaturmätning med hjälp av Nrlyze kan vi konstatera att det finns tydliga obalanser i systemet: Vissa lägenheter har ganska höga genomsnittstemperaturer, andra har låga. Det finns klara möjligheter till justeringar och en del smärre ändringar sker från första april.

Vi kommer också gå runt till de lägenheter som har allra kallast för att se om vi kan justera radiatorerna. Vi ska också se över trycket i systemet och höja det något för att få värmen att stiga i de översta våningsplanen i punkthusen.

Fortsätt följa uppdateringar på projektets egna sida. Där finns bland annat tidsplan och kontaktuppgifter. Sidan uppdateras löpande med ny information under året.

Balansering av värmesystem