Uppsalahus nr 6

Beviljat bidrag för laddstolpar

Beviljat bidrag för laddstolpar

Föreningen erhåller 90 000 kronor i bidrag för de sex nya laddplatserna för elbil som installerades i samband med dräneringen.

I samband med dräneringen och upprustningen av utemiljön installerades sex laddplatser för elbil. Detta sökte föreningen bidrag för. Efter en lång handläggningstid fick vi i dag äntligen besked från Naturvårdsverket: Vi erhåller 15 000 kronor per plats vilket totalt blir 90 000 kronor.