Uppsalahus nr 6

Dränering av punkthus samt upprustning av utemiljö

Dränering av punkthus samt upprustning av utemiljö

Nu är det dags att påbörja det planerade dräneringsarbetet runt punkthusen och i samband med det kommer även utemiljön mot Apelgatan att få en rejäl ansiktslyftning!

Skiss över utemiljön mot parkeringarna mellan punkthusen.

Projekt

Detta projekt innefattar …

  • dränering av punkthus (A-husen)
  • förbättrad omhändertagning av regnvatten
  • ny asfalt på parkeringar
  • nya motorvärmare
  • laddstationer för elbilar
  • nya trappor och ramper
  • kompletterande belysning
  • nya planteringsytor

Arbetsordning och tidsplan

Ett hus i taget. Arbetet påbörjas på Apelgatan 3A.

Mars – juli 2022

Dränering och ledningar

Hösten 2022

Finplanering och plantering

21 oktober 2022

Slutbesiktning

Våren/sommaren 2023

Uppföljande besiktning

Underentreprenör

Trädgårdsanläggare Hallbloms AB

Referensprojekt

Riksbyggens projektledare

Marlene Eklund

018-18 97 02

marlene.eklund@riksbyggen.se

Anna Österman

018-18 97 17

anna.osterman@riksbyggen.se

Upplysningar

Elbilsladdare

Det kommer att bli sex (6) stycken p-platser med elbilsladdare. Det är redan nu möjligt att ställa sig i kö via Riksbyggens kundtjänst. Kötiden påbörjas 1 augusti. Läs mer i infoblad nr 3.

Tillfälliga parkeringar

Under vissa perioder av det planerade arbetet kommer boende som har parkeringar mot Apelgatan inte ha tillgång till sina egna parkeringar och garage. Under den tiden kommer berörda att anvisas till en tillfällig parkering med separat parkeringstillstånd inom området. Berörda boende kommer att informeras och aviseras separat när detta blir aktuellt av Riksbyggens projektledare.

Stängda cykelrum

Dörrarna till cykelrummen i A-husen kommer att låsas under tiden då grävarbete pågår där. Om ni måste få ut er cykel får ni ta ut den via trapphuset.

Buller och damm

Under tiden arbetena pågår kommer det att förekomma både buller och damm. Vi beklagar de olägenheter detta medför men hoppas på er förståelse!

Nedtagning av träd

Enligt beslut av stämman kommer trädet mellan Apelgatan 7A och 9A att tas ner. När dräneringsarbetet är färdigställt kommer ett nytt träd att planteras.

Mangelrum utlånat

Föreningen upplåter mangelrummet i Apelgatan 7 till Hallbloms att använda som personalrum under arbetet.