Uppsalahus nr 6

Nya odlingslådor

Nya odlingslådor

Förra året satte vi upp odlingslådor på innergården till Apelgatan 5. Eftersom intresse verkar finnas hos fler medlemmar att använda sina gröna fingrar överväger vi att köpa in ännu fler!

Odlingslådor

I nuläget finns åtta odlingslådor på innergården till Apelgatan 5.

Åtta nya lådor kan komma att sättas upp på innergården till Apelgatan 9.

Projekt

Projektet innefattar att …

  • stämma av intresse hos medlemmar
  • sammanställa en lista med intressenter
  • avgöra om ytterligare odlingslådor ska köpas in
  • införskaffa odlingslådor, montera dem och fyll med jord
  • eventuellt skapa en policy med regler för bruk och tillgång till odlingslådor

Tidsplan

Mars 2022

Stäm av intresse

April 2022

Sammanställ lista

Ev. inköp av nya odlingslådor

Tilldela odlingslådor

Ansvariga

Webbansvarig

Gustaf Aronsson

Kontaktuppgifter

Uppdateringar

17 mars 2022

Styrelsen beslutar att avsätta medel för att köpa in ytterligare odlingslådor vid intresse.

20 mars 2022

Intresse hos medlemmar börjar stämmas av.

27 april 2022

Nya odlingslådor inköpta.

17 maj 2022

Nya odlingslådor monterade.
Tilldelning gjord.