Uppsalahus nr 6

Besiktning av skyddsrum

Besiktning av skyddsrum

Styrelsen har beslutat att föreningens fem skyddsrum ska besiktigas och att eventuella brister åtgärdas.

Projekt

Projektet innefattar …

  • besiktning och inventering av utrustning
  • upprättande av protokoll med förslag på eventuella åtgärder
  • genomförande av eventuella åtgärder
  • rensning av bråte (t.ex. bortglömda möbler och obrukbara cyklar)

Tidsplan

Våren 2022

Arbetet utförs

Entreprenör

Presto Brandsäkerhet AB

Hemsida

Skyddsrum

Föreningen har skyddsrum på samtliga adresser, i följande källare:

  • Apelgatan 3B
  • Apelgatan 5B
  • Apelgatan 7B
  • Apelgatan 9B
  • Verkmästargatan 5C

Uppdateringar

17 mars 2022

Styrelsen beslutar om att anlita Presto.

13 april 2022

Besiktning har påbörjats med 3B och fortsätter i dag med 5B.

21 juni 2022

Avvikelserapport mottagen av styrelsen som ser över vad som behöver åtgärdas i höst. (Presto behövde ta längre uppehåll mellan de sista besiktningarna vilket medfört att tidsplanen har förskjutits.)

Upplysningar

Gemensam städdag

Styrelsen överväger att kalla till en gemensam städdag med rensning och genomgång av skyddsrummen. Om så sker kommer kallelse att sättas upp med anslag i trappuppgångarna.