Uppsalahus nr 6

Dränering fortsätter enligt plan

Dränering fortsätter enligt plan

Dräneringsarbetet fortlöper enligt planen och kommer fortsatt att medföra diverse omställningar för boende. Ny information delades ut i dag.

I dag ska alla boende ha fått ett informationsblad om dräneringsarbetet. Arbetet kommer att medföra diverse omställningar under våren i takt med att de fem A-husen dräneras. Det är därför viktigt att ta del av alla utskick.

 

Läs all information här:

Infoblad nr 2 Påskuppdatering

 

Fortsätt följa uppdateringar på projektets egna sida. Där finns bland annat kontaktuppgifter, infoblad, tidsplan och upplysningar. Sidan uppdateras löpande med ny information under året.

Dränering av punkthus samt upprustning av utemiljö