Uppsalahus nr 6

Rensning av cyklar

Rensning av cyklar

I maj är dags för en rensning av övergivna cyklar i föreningen. Håll koll på din cykel och ta bort uppmärkningen om du vill behålla den.

Projekt

Projektet innefattar att …

  • rensa övergivna cyklar i föreningens utrymmen

Tidsplan

27 april 2022

Cyklar märks upp med lappar som tas bort av cykelns ägare om den ska behållas

Maj 2022

Efter 2-3 veckor börjar märkta cyklar rensas och samlas i ett av föreningens skyddsrum där de hålls i 3 månader. De kan hämtas ut av sina ägare.

Augusti 2022

Uppsala Returcyklar hämtar cyklarna och återbrukar dem.

Underentreprenör

Uppsala Returcyklar AB

Hemsida

Ansvariga

Styrelsen

Catarina Derblom

Kontaktuppgifter