Uppsalahus nr 6

Extra föreningsstämma 19 maj om parkeringspolicy

Extra föreningsstämma 19 maj om parkeringspolicy

Kallelse har nu delats ut till en extra stämma den 19 maj med anledning av beslut om parkeringspolicy och tillsättande av vakanser i valberedningen.

Kallelse

Igår, torsdag 5 maj, delades en kallelse till en extra föreningsstämma ut till samtliga medlemmar i föreningen. Stämman äger rum torsdag den 19 maj klockan 18.30 i Apelgården.

Kallelse till extra föreningsstämma 2022-05-19

 

Förslag till parkeringspolicy

Stämman hålls med anledning av att ordinarie föreningsstämma 2021 gav styrelsen i uppdrag att lägga fram ett förslag till parkeringspolicy på en extra föreningsstämma under våren 2022.

Vill du ändra på någonting i policyerna innan de läggs fram till beslut behöver du ta med ett skriftligt yrkande till stämman med ditt ändringsförslag. Det kan exempelvis handla om byte av ord eller en ändrad formulering.

Policy för uthyrning av garage- och parkeringsplatser i Brf Uppsalahus nr 6

Policy för uthyrning av garageplats för motorcykel i Brf Uppsalahus nr 6

 

Val till valberedning

Utöver detta skall en vakans i valberedningen fyllas. Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till bostadsrättsföreningens styrelse och erhåller ett arvode om 6 000 kr.