Uppsalahus nr 6

Ekonomi

Avgiften höjs med 14%

Från den 1 oktober kommer avgiften att höjas med 14%. Detta beror på kraftigt höjda räntor på föreningens gamla lån som börjar löpa ut.

Var sparsam med vattnet

För att undvika avgiftshöjningar och eventuell vattenbrist i Uppsala uppmanas alla boende att vara mer sparsamma med vattnet.

Höjda elpriser i juli

Föreningens nuvarande, mycket goda, elavtal löper ut i juni. Styrelsen söker efter det bästa möjliga alternativet men boende kan förvänta sig åtminstone en fördubbling av priserna.

Beviljat bidrag för laddstolpar

Föreningen erhåller 90 000 kronor i bidrag för de sex nya laddplatserna för elbil som installerades i samband med dräneringen.

Balansering av värmesystem

Styrelsen har ingått avtal med Nrlyze om att mäta och balansera värmeåtgången och därigenom sänka en av våra största utgifter.

Se över din vattenförbrukning

Vi behöver alla hjälpas åt för att få ned vår vattenförbrukning i föreningen. För detta finns både ekonomiska och miljömässiga skäl.