Uppsalahus nr 6

Avgiften höjs med 14%

Avgiften höjs med 14%

Från den 1 oktober kommer avgiften att höjas med 14%. Detta beror på kraftigt höjda räntor på föreningens gamla lån som börjar löpa ut.

På grund av de kraftigt höjda räntor som kommer på bostadsrättsföreningens lån och andra kostnadsökningar, främst för fjärrvärmen och vatten och avlopp, måste avgiften höjas med 14 procent, vilket märks på aviseringen för oktober.

Vi har tidigare antagit att en höjning med fyra procent skulle räcka men våra senaste budgetberäkningar visar att det inte förslår med ränteläget vi hamnat i. Vi beklagar detta men för att värna föreningens långsiktiga livskraft måste vi ta detta steg.

För en normaltvåa på 59 kvadrat betyder 14 procents avgiftshöjning en fördyrning med ca 475 kr i månaden och för en lägenhet på 38 kvadrat betyder det ca 320 kr högre avgift. Som vi tidigare aviserat kommer också elpriset att höjas.