Uppsalahus nr 6

Var sparsam med vattnet

Var sparsam med vattnet

För att undvika avgiftshöjningar och eventuell vattenbrist i Uppsala uppmanas alla boende att vara mer sparsamma med vattnet.

Visst är det enkelt att bara behöva trycka på en spolknapp och vrida på en kran. Visst har vi det bra!

Föreningens kostnad för inkommande kallvatten till vår fastighet är enligt den senaste årsredovisningen 708 092 kronor. Enligt Energimyndigheten utgör kostnaden för att värma upp kallvattnet cirka 35% av den totala energikostnaden, dvs cirka 670 000 kr. Det senaste året uppgick den totala fjärrvärmekostnaden till 1,9 miljoner kronor vilket gör den till den största enskilda utgiftsposten för vår bostadsrättsförening.

Som ni alltså kan förstå är all hantering av vatten inte gratis. Om vi slösar kan det ju till och med leda till brist på vatten.

Det finns alltså goda skäl, både ekonomiskt och miljömässigt, att vi alla hjälps åt för att få ned våra vattenkostnader. Vi borde kunna få ner vår förbrukning med åtminstone ca 20%. Det är ett bra sätt för vår brf att minska våra kostnader och därmed även för dig att hålla nere avgiftshöjningar. Man kan inte bli blötare än blöt, exempelvis då vi duschar.

Vattenfall har aviserat att de måste höja priset för fjärrvärme från 1 januari med mellan 10 och 30 procent, exakt vad det blir meddelas oss i september. En höjning med 30 procent skulle betyda ungefär en halv miljon i höjda kostnader för oss. Det finns alltså mycket goda skäl att vara sparsam med vattnet och sparsam med värmen.