Uppsalahus nr 6

Höjda elpriser i juli

Höjda elpriser i juli

Föreningens nuvarande, mycket goda, elavtal löper ut i juni. Styrelsen söker efter det bästa möjliga alternativet men boende kan förvänta sig åtminstone en fördubbling av priserna.

Den sista juni löper vårt nuvarande elavtal ut. Det betyder att elen kommer att bli betydligt dyrare än den varit de senaste tre åren.

I dagsläget betalar boende 120 öre per kWh. Av detta är 33 öre vad vi betalar till vår leverantör, Boo Energi, för elförbrukningen och resten utgörs av elnätskostnaden till Vattenfall.

Vi har inlett förhandlingar med olika elhandelsbolag och det mesta tyder på att det kan bli ett pris kring en krona eller drygt det per kWh, till skillnad från 33 öre. Om du i dag betalar 100 kronor i månaden för elen (du ser vad du betalar på månadsfakturan) kan den kostnaden alltså komma att hamna på cirka 300 kronor.

Styrelsen kan också meddela att föreningen inte får del av något elprisstöd från regeringen eftersom vi har haft så lågt elpris.