Uppsalahus nr 6

Se över din vattenförbrukning

Se över din vattenförbrukning

Vi behöver alla hjälpas åt för att få ned vår vattenförbrukning i föreningen. För detta finns både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Visst är det enkelt att bara behöva trycka på en spolknapp och vrida på en kran. Visst har vi det bra!

Vattningsförbud infördes i våras på 4 orter i kommunen t.o.m. den 30:e september.

Det kan under svåra förhållanden även bli aktuellt för Uppsala stad. I nuläget tar vi grundvatten från åsen. Under sommarmånaderna tar vi ut mycket vatten. Då och då behöver vi balansera detta uttag genom att fylla på med vatten från Fyrisån (som infiltreras i åsen) Råkar det vara för lite vatten i ån pumpas vatten över från Tämnaren till Fyrisån.

Det har funnits diskussioner om att i framtiden också behöva ta vatten från Mälaren.

Detta kommer i så fall att kosta väldigt mycket med ledningsdragningar och rening av mälarvattnet och det blir vi som har kommunalt vatten, som får betala notan. Precis som det är nu!

Det finns alltså goda skäl, både ekonomiskt och miljömässigt, att vi alla hjälps åt för att få ned våra vattenkostnader. Idag kostar vår totala vattenförbrukning enligt den senaste årsredovisningen 376.740 kronor. Vi kan utan vidare få ner vår vattenförbrukning till hälften.