Uppsalahus nr 6

Underhåll

Renovering av tvättstuga

Föreningen erhåller 90 000 kronor i bidrag för de sex nya laddplatserna för elbil som installerades i samband med dräneringen.

Underhållsarbetet avslutat

Nu är dräneringsarbetet i det närmsta avslutat. Information om nya eller ändrade parkeringar har delats ut. Akta det nyplanterade gräset!​

Underhållsarbetet snart slut

Nu går dräneringsarbetet och upprustningen av utemiljön mot sitt slut. Planteringarna är snart klara och parkeringarna ska göras i ordning. Se upp för nylagd asfalt!​

Mycket grävarbeten kommande veckor​

Nu är dräneringsarbetet i full gång efter semestern. Oljud kan förekomma den närmsta tiden och boende kan behöva flytta sina bilar med kort varsel.

Ny kö till p-plats för elbil

Nu kan medlemmar ställa sig i kö för att få en p-plats till elbil. Information om hur man går tillväga har delats ut.

Dränering fortsätter enligt plan

Dräneringsarbetet fortlöper enligt planen och kommer fortsatt att medföra diverse omställningar för boende. Ny information delades ut i dag.

Stamspolning återupptas i juni

Efter ett uppehåll på grund av rekommendation om lockdown dras stamspolningen igång igen. Uppdaterad tidsplan finns.​