Uppsalahus nr 6

Underhåll

Mycket grävarbeten kommande veckor​

Nu är dräneringsarbetet i full gång efter semestern. Oljud kan förekomma den närmsta tiden och boende kan behöva flytta sina bilar med kort varsel.

Ny kö till p-plats för elbil

Nu kan medlemmar ställa sig i kö för att få en p-plats till elbil. Information om hur man går tillväga har delats ut.

Dränering fortsätter enligt plan

Dräneringsarbetet fortlöper enligt planen och kommer fortsatt att medföra diverse omställningar för boende. Ny information delades ut i dag.

Stamspolning återupptas i juni

Efter ett uppehåll på grund av rekommendation om lockdown dras stamspolningen igång igen. Uppdaterad tidsplan finns.​

Varmvattnet stängs av 29 april

Mellan 8.30 och 15.00 i morgon kommer varmvattnet stängas av på grund av underhållsarbete.​

Gamla manglar ska bort

De gamla stenmanglarna monteras ned och forslas bort vilket kan medföra oväsen.

Avloppsstambyte Apelgatan 7A

Avloppsledningen vid Apelgatan 7A behöver åtgärdas. Grävarbeten medför bland annat att en cykelväg behöver stängas av.

Underhåll och avgiftshöjning

Det finns många underhållsbehov och därför har styrelsen beslutat att höja avgiften med 2 % från årsskiftet.