Uppsalahus nr 6

Underhållsarbetet avslutat

Underhållsarbetet avslutat

Nu är dräneringsarbetet i det närmsta avslutat. Information om nya eller ändrade parkeringar har delats ut. Akta det nyplanterade gräset!

Idag ska alla boende ha fått ett informationsblad om dräneringsarbetet. Här är en sammanfattning:

  • Det som kvarstår är viss plantering samt montering av räcken och fallskydd på murar.
  • De som fått ny eller förändrad parkeringsplats blir kontaktade av Riksbyggen för nytt kontrakt.
  • Nycklar till de nya motorvärmarna kan kvitteras ut av ordförande i styrelsen.
  • P-platserna för elbilar är nu driftsatta och kommer att börja hyras ut.
  • Undvik gärna att cykla, promenera och köra bil på de ytor där det precis har såtts gräs!

Läs all information här:

Infoblad nr 5 Projektets avslut


Fortsätt följa uppdateringar på projektets egna sida. Där finns bland annat kontaktuppgifter, infoblad, tidsplan och upplysningar. Sidan uppdateras löpande med ny information under året.

Dränering av punkthus samt upprustning av utemiljö