Uppsalahus nr 6

Kallelse till föreningsstämma 1 december

Kallelse till föreningsstämma 1 december

Torsdag den 1 december sker årets ordinarie föreningsstämma. Kallelse med motioner och förslag samt årsredovisning delades ut igår.

Föreningsstämman i år äger rum på torsdag den 1 december.

  • Tid      18.30
  • Plats   Apelgården
På dagordningen står det att vi ska behandla årsredovisningen. Det har inkommit fyra motioner och styrelsen har lagt fram ett förslag till beslut. Utöver det ska nya styrelseledamöter och suppleanter utses.

Kontrollera att du har fått följande handlingar:

Kallelse med dagordning och bilagor

Årsredovisning

Om du har frågor eller saknar någon handling kan du höra av dig till styrelsen.