Uppsalahus nr 6

Ny kö till p-plats för elbil

Ny kö till p-plats för elbil

Nu kan medlemmar ställa sig i kö för att få en p-plats till elbil. Information om hur man går tillväga har delats ut.

Igår ska alla boende ha fått ett informationsblad om dräneringsarbetet (se bilaga). Där kom det bland annat information om p-plats för elbilar.

Här är en sammanfattning:

  • Under sensommaren och hösten kommer p-plankor, motorvärmare och laddstolpar för elbilar att monteras.
  • Styrelsen har beslutat att en kö för p-plats med laddstolpe för elbil kommer att startas den 1:a augusti 2022.
  • Avgiften för en sådan p-plats kommer att bli 450kr / månad. Kostnaden för elen som förbrukas kommer att debiteras separat på er månadsavi.
  • Om man vill ställa sig i kö för en p-plats med eller utan el tar man kontakt med Riksbyggens kundtjänst på tel: 0771-860 860 eller via hemsidan www.riksbyggen.se

 

Läs all information här:

Infoblad nr 3 Semestertider för utemiljöprojektet

 

Fortsätt följa uppdateringar på projektets egna sida. Där finns bland annat kontaktuppgifter, infoblad, tidsplan och upplysningar. Sidan uppdateras löpande med ny information under året.

Dränering av punkthus samt upprustning av utemiljö