Uppsalahus nr 6

Protokoll från extra stämma 19 maj

Protokoll från extra stämma 19 maj

En extra stämma om parkeringspolicy hölls den 19 maj. Nu finns protokollet att läsa på hemsidan.

Den 19 maj hölls en extra stämma för att besluta om förslag till parkeringspolicy. Stämman beslutade att inte anta förslagen till parkeringspolicy. Två nya ledamöter utsågs till valberedningen.

 

Protokollet finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan:

Protokoll extra stämma 2022-05-19

 

Här är de två förslagen som togs upp på stämman:

Policy för uthyrning av garage- och parkeringsplatser i Brf Uppsalahus nr 6

Policy för uthyrning av garageplats för motorcykel i Brf Uppsalahus nr 6