Uppsalahus nr 6

Mycket grävarbeten kommande veckor​

Mycket grävarbeten kommande veckor

Nu är dräneringsarbetet i full gång efter semestern. Oljud kan förekomma den närmsta tiden och boende kan behöva flytta sina bilar med kort varsel.

Igår ska alla boende ha fått ett informationsblad om dräneringsarbetet. Här är en sammanfattning:

  • Dräneringsarbetet runt det sista av punkthusen på Apelgatan pågår för fullt.
  • Inom kort kommer planteringar att utföras i de nya rabatterna.
  • Oljud från grävmaskiner och lastbilar kommer att förekomma i samband med asfaltering på gårdarna mellan punkthusen.
  • Boende kan med kort varsel bli ombedda att flytta sina bilar i några dagar, Berörda aviseras separat.

 

Läs all information här:

Infoblad nr 4 Höstuppdatering

 

Fortsätt följa uppdateringar på projektets egna sida. Där finns bland annat kontaktuppgifter, infoblad, tidsplan och upplysningar. Sidan uppdateras löpande med ny information under året.

Dränering av punkthus samt upprustning av utemiljö