Uppsalahus nr 6

Avgiften höjs 1 november

Avgiften höjs 1 november

Avgiften för din bostadsrätt har höjts med två procent per år de senaste åren. Nu måste vi höja med fyra procent. För en lägenhet med en avgift på 3000 kronor i dag betyder det 120 kronor högre avgift per månad.

Orsakerna till höjningen är den snabbt ökande inflationen i samhället och därmed tillhörande räntehöjningar för föreningens lån. Den flerårsbudget vi tittar på framåt tyder på att vi även måste höja med fyra procent nästa år. Du som boende kan själv påverka behovet av framtida höjningar genom att vara sparsam med varm- och kallvatten.

 

Vi sänker våra värmekostnader

Föreningen kommer själv påverka kostnaderna genom att sänka temperaturen på fjärrvärmen som går ut till radiatorerna med en grad. Fjärrvärmekostnaden är en av föreningens största utgiftsposter på knappa två miljoner kronor.

 

Se över tätningslister och elförbrukning

Med bra tätningslister runt fönstren kan du minska drag och behålla värmen bättre. Därför kan det vara bra att kontrollera dem. Beskrivning på hur man tätar sina fönster kan du hitta på följande länk:

Så tätar du dina fönster (Vattenfall)

Det är också bra om du är försiktig med elförbrukningen. Visserligen har vi ett mycket förmånligt fast avtal med Boo Energi fram till juni 2023, men även elnätsavgifterna höjs framöver och också de påverkas av din förbrukning.

 

Nya parkeringar på gång

Nu börjar markarbetena som pågått och pågår runt A-husen (Apelgatan 3, 5, 7 och 9) bli färdiga. Då kommer också kön till parkeringsplatser och garage börja ”betas av”. Styrelsen har ju också i uppdrag från årsstämman att ordna fler p-platser eftersom kön är lång. Ger Uppsala kommun oss bygglov och ni medlemmar i Brf Uppsalahus 6 säger ja till styrelsens förslag på årsstämman den 1 december kommer sju–åtta nya p-platser kunna iordningsställas!