Uppsalahus nr 6

Lokaler

Rensning av cyklar

I maj är dags för en rensning av övergivna cyklar i föreningen. Håll koll på din cykel och ta bort uppmärkningen om du vill behålla den.

Besiktning av skyddsrum

Styrelsen har beslutat att föreningens fem skyddsrum ska besiktigas och att eventuella brister åtgärdas.