Uppsalahus nr 6

Öppen container för julgranar

Öppen container för julgranar

Den 9 januari placeras en öppen container på innergården vid Apelgatan 7 där du kan slänga din julgran. Containern står kvar till den 16 januari.

Mellan den 9 januari och 16 januari kan du slänga din julgran i en öppen container på gården vid Apelgatan 7. Släng alltså inte din julgran någon annanstans.

Obs. Släng inget annat än granar i denna container. Om avfallet måste sorteras blir det dyrare för föreningen, alltså oss medlemmar, i slutändan.