Uppsalahus nr 6

Protokoll från föreningsstämma 1 december

Protokoll från föreningsstämma 1 december

Ordinarie föreningsstämma hölls den 1 december. Nu finns protokollet att läsa på hemsidan.

Den 1 december hölls ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2021/2022. Innan stämman började bjöd fritidskommittén på fika. 29 medlemmar närvarade på stämman.


Protokollet finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan:

Protokoll föreningsstämma 2022-12-01


Kallelsen med motioner och förslag delades ut två veckor före stämman och kan läsas här:

Kallelse (med motioner och förslag)


Fyra motioner och ett förslag behandlades på stämman. (Se protokollet och kallelsen för kontext.) Styrelsen har sedan dess sammanträtt och har några uppföljningar:

  • Vår tekniska förvaltare från Riksbyggen tar in offerter på målning av trapphus.
  • Styrelsens byggnadskommitté tar tag i frågan om solpaneler på Verkmästargatan 5.
  • Styrelsens ordförande stämmer av detaljerna med motionären och tar sedan in offerter på säkerhetsdörrar till källarkorridorerna.
  • Representanter från styrelsen och Riksbyggen inspekterade den tilltänkta ytan och konstaterade att det inte finns utrymme för ytterligare parkeringsplatser utan att utvidga ytan på bekostnad av föreningens grönytor.


Två ledamöter och fyra suppleanter valdes till styrelsen. Se vilka som sitter i styrelsen, vilka ansvarsområden de har och deras kontaktuppgifter här:

Styrelse och förtroendevalda