Uppsalahus nr 6

Röjning i källare i januari

Röjning i källare i januari

Alla gemensamma källar- och vindsutrymmen ska rensas på bråte som inte hör hemma där. Detta kommer att ske någon gång efter måndag den 23 januari.

Av brandsäkerhetsskäl ska vi rensa i våra gemensamma utrymmen. Detta omfattar:

  • källarkorridorer
  • cykelrum
  • vindsutrymmen

Våra fastighetsförvaltare Sweax anlitas för att någon eller några dagar efter den 23 januari städa bort sådant som vi inte vill ha i dessa utrymmen.

Exempel på sådant som kommer att rensas bort är …

  • bildäck
  • möbler och köksskåp mm
  • omärkta innerdörrar

Ni får ta hand om föremålen i era egna förråd eller lägenheter om ni vill att de ska finnas kvar. Innerdörrar kommer vi att städa bort om ni inte märker upp dem med namn och lägenhetsnummer.


Ett infoblad om detta delas ut till alla boende:

Källarröjning och sophantering