Uppsalahus nr 6

Protokoll från föreningsstämma 8 december

Protokoll från föreningsstämma 8 december

Ordinarie föreningsstämma hölls den 8 december. Nu finns protokollet att läsa på hemsidan.

Den 8 december hölls ordinarie föreningsstämma där vi beslutade om motioner, valde styrelse och behandlade föregående verksamhetsår.

Protokollet finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan.

Protokoll föreningsstämma 2021-12-08