Uppsalahus nr 6

Protokoll från extra stämma 29 september

Protokoll från extra stämma 29 september

En extra stämma om väsentlig förändring av utemiljön hölls den 29 september. Nu finns protokollet att läsa på hemsidan.

Den 29 september hölls en extra stämma för att besluta om frågor som väsentligen förändrar föreningens miljö, bland annat nedtagning av stort träd vid Apelgatan 7A.

Protokollet finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan:

Protokoll extra stämma 2021-09-29