Uppsalahus nr 6

Pågående

Besiktning av skyddsrum

Styrelsen har beslutat att föreningens fem skyddsrum ska besiktigas och att eventuella brister åtgärdas.

Uppdatering av hemsida

Föreningen förlorade domän och webbhotell i december 2021. Vi tar tillfället i akt och skapar en ny, mer innehållsrik och uppdaterad hemsida.