Uppsalahus nr 6

Ordinarie stämma (årsstämma)

Datum: 29 november 2023
Tid: 18:30 – 21:00
Plats: Apelgården

Föreningen håller ordinarie stämma (årsstämma).

Samtliga medlemmar kallas.

18.30 öppnar vi lokalen och bjuder på fika.

19.00 börjar själva stämman.

Under stämman behandlas bland annat årsredovisningen och inkomna motioner.

Ett antal nya styrelseledamöter ska också tillsättas.

Styrelsen har till denna stämma lagt fram förslag till ändringar av föreningens stadgar.

Läs om vilka bestämmelser som gäller för stämman i föreningens stadgar i 58 till 70  §§.

Kallelse med dagordning delas ut den 15 november.

Här kan du se alla handlingar till stämman

Lägg till i Google Kalender

Lägg till i iCalendar

Se alla evenemang