Uppsalahus nr 6

Ordinarie stämma (årsstämma)

Datum: 29 november 2023
Tid: 18:30 – 21:00
Plats: Apelgården

Föreningen håller ordinarie stämma (årsstämma).

Samtliga medlemmar kallas.

18.30 öppnar vi lokalen och bjuder på fika.

19.00 börjar själva stämman.

Under stämman behandlas bland annat årsredovisningen och inkomna motioner.

Ett antal nya styrelseledamöter ska också tillsättas.

Läs om vilka bestämmelser som gäller för stämman i föreningens stadgar i 58 till 70  §§.

Kallelse med dagordning går ut senast 15 november.

Lägg till i Google Kalender

Lägg till i iCalendar

Se alla evenemang