Uppsalahus nr 6

Valberedning

Dags att engagera sig i styrelsen

Valberedningen söker kandidater till styrelsen som ska tillsättas på årsmötet. Anslag med information om uppdrag och ersättningar har satts upp.​

Dags att söka till styrelsen

Valberedningen söker kandidater till styrelsen som ska tillsättas på årsmötet. Anslag med information om uppdrag och ersättningar har satts upp.